KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Kalite Politikası
"Kalite" kavramını çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul eden iZKAP , bu doğrultudaki hedeflerini şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendirir.

İZKAP bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır. Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

Kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu ile İZKAP, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı zaman içinde istikrarlı biçimde artıracaktır. 


Çevre Politikası 
İZKAP, hammadde seçiminden başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder. Çevreye duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak, şirket yönetimi ve tüm ekibi için bir önceliktir.

İZKAP sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürünler ve çözümler sunar. Üretimin her aşamasında çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar sürdürülebilir hale getirilir.