HAVALANDIRMA
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Dikkat  edilirse  insan  ömrünün  büyük  çoğunluğunun  (  ev, ofis,  fabrika,  alışveriş  merkezleri,  sağlıklı  yaşam  birimleri,  toplu ulaşım araçları ..vs.) kapalı hacimlerde geçtiği görülür. Bu  hacimlerde  ve  birimlerde  konfor  şartlarının  sağlanması ve korunması için yapılacak en akıllı işlem havalandırmadır. Özellikle  tozsuz,  kokusuz  ve  yüksek  oksijenli  bir  solunum  havası   sağlanmasının   en   pratik   çözümü   havalandırma yapılmasıdır.    Uygulanabilecek  diğer  sistemler  (  oksijen  enjeksiyonu  gibi  ) yüksek  maliyetli  ve  komplikedir.  

Buna  karşılık tam bir havalandırma da sağlanamaz. Havalandırma en basit ifade ile, kullanılmış havanın, yeni ve temiz  hava  ile  değiştirilmesi  olarak  ifade  edilebilir.    Ancak,  kısmen tanımlanan amaca hizmet etse dahi ; Yaşanılan birimin kapı-pencerelerinin açılması, Vantilatörler ile içeriye temiz hava basılması, Aspiratörler ile içerideki kirli havanın dışarıya atılmaya çalışılması   havalandırma   olarak   algılanmamalıdır.  

Kirli   havanın   kontrolsüz   olarak   egzost   edilmesi   veya   temiz   havanın  kontrolsüz  olarak  içeriye  basılması,  beraberinde  başka ciddi sorunlar yaratabilir. Gerçek bir havalandırmadan bahsedilebilmesi   için,yaşanılan ortama uygun bir havalandırma sisteminin projelendirilmesi ve projenin     uygulanması gerekir.Projelendirmede ortam kirleticilerinin belirlenmesi,ortamın nasıl bir yöntemle ve hangi ekipmanlarla standartlara uygun yaşanabilir/çalışılabilir  hale getirilebileceği planlanmalıdır.

Filtreleme

Havanın içerisinde istenilmeyen kirletici gazları, buhar ve farklı tanecikleri havadan ayrıştırmaya yarayan cihazlara Filtre” denir. Klima santralleri veya havalandırma sistemlerinde  dış ortamdan gelebilecek istenmeyen kirletici gazlar, toz, buhar veya cisimleri tutmak, gerekli ayrıştırmayı yapmak ayrıca virüs ve bakterilerin mahale girişini azaltmak amacıyla istenilen hava kalitesine göre uygun filtreleme yapılır. 

Toz Toplama Sistemleri

Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirleticiler oluştukları yerde havaya fazla yayılmadan ortadan kaldırılmalıdır. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını zararlı etki göstermeyecek seviyelere çekilebilirler. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Ortamda oluşan zararlı hava kirleticileri emilerek atılır. 

Ortamda çalışan kişilerin soluduğu hava temizlenir. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. 

Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı alanlarda, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde ve metal işleri yapılan yerlerde toz toplayıcı sistemler olmazsa olmazdır.


Toz toplama sistemlerinde çeşitli filtre türleri kullanılabilir. Çalışılan ortamda bulunan hava kirleticilere göre filtre çeşidi değişiklik göstermelidir. Torbalı filtreler olduğu gibi elektro statik filtreler de vardır. 

Torbalı toz tutma filtreleri bazı açılardan elektro statik filtrelere göre üstündür. Ortamdan çekilen toz zerrecikleri keçeden yapılmış olan toz filtreye yapışır. Daha sonra basınçlı hava ile torba kendini silkerek tozların alt bölgedeki bölmelerde toplanması sağlanır. Klasik toz bulunan yerlerde bu gibi toz toplayıcı sistemler daha etkilidir. Ancak kullanılan ortamdaki sıcaklık ve ortamdaki gaz türleri gibi nedenlerle verimleri düşer. Bu gibi durumlarda diğer tip toz toplama filtreleri kullanılmalıdır.

Kaynak Dumanı Emme

Kaynakçılar, onlar için hastalık nedeniyle işten uzak kalmak ve hatta erken emeklilik anlamına gelen tehlikeli maddeler dolayısıyla bir dizi riskle karşı karşıya kalır. Farklı kaynak yöntemleri, çeşitli tehlikeli madde konsantrasyonları içeren farklı miktarlarda dumanın açığa çıkmasına neden olur. 

Partiküller ne kadar küçük olursa, akciğerlere kadar solunmaları daha kolay olacağından, zararı da o denli olur. Oluşan kaynak dumanının miktarı ve türü, kaynak parametrelerine ve temel malzemelere bağlıdır.

Bir yöntemin diğerinden her zaman daha iyi ya da kötü olacağını söyleyebilmek bu nedenle imkansızdır. Güncel durum, MIG, MAG ve TIG kaynağının giderek daha çok kullanılmasıdır. Bu yöntemler genellikle iyileştirilmiş bir çalışma ortamı sağlar.

Bu nedenle sağlık açısından son derece zararlı gaz, toz, duman ve benzeri zararlı maddelerin emilerek temizlenmesi gerekir. 

Bilindiği gibi sağlıklı bir çalışma ortamı zaman kayıplarını en aza indirerek verimlilik artmasına imkan verir. 

Temiz soluk alınabilen çalışma alanları işyerlerinin değişmez zaruri ihtiyaçlarıdır. Çalışma alanlarının korunması için ideal çözüm nokta vakum sistemi ile garanti edilebilmektedir.

Scrubber Sistemleri

Scrubber sistemleri endüstriyel üretim yapan kuruluşlardan çevreye salınan gazı sıvı kullanarak arıtan cihazlardır. 

Zararlı gazların bacadan salınmasından önce özel bazı sıvılarla temas etmesini sağlayarak koku ve korozif etkisinden arındırılması prensibine göre çalıştığı için bu yöntemle yapılan arıtmaya gaz yıkama denilmektedir. Scrubber sisteminin yapısına göre çalışma prensibinde farklılıklar olsa da genellikle hepsi benzer şekilde arıtma sağlamaktadır. 

Sistemde öncelikle zararlı gazlar bir sıvı (genellikle su) ile çarpıştırılmakta, aşağı yukarı hareket ederken zararlı etkisi yok edilmektedir. Sistem içindeki sıvı daha sonra nem tutucularda tutulmakta, gaz ise koku ve korozif etkisinden arındırılmış şekilde bacalardan tahliye edilmektedir. İçeride kalan hala aşırı sıcaklığa ve korozif etkiye sahip sıvı ise sistemde bulunan arıtma cihazında etkisiz hale getirildikten sonra atık olarak bırakılmaktadır.

JetCap

Hava kirliliği her geçen gün insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle bazı yasalar zorunlu olarak ortaya çıkarılmış ve çevre bakanlığı tarafından düzenlemeye gidilmiştir. Atık gazların dikey olarak atmosfere yüksek basınçla atılmasını sağlayan, yağmur kar, rüzgar gibi dış etkenlerden etkilenmeyen şapkası nedeniyle kullanımı rahat olan tahliye borusu sistemlerine jetcap denmektedir.

Jet cap baca şapkası baca içerisine herhangi bir yağmur suyu ve kar geçişini engelleyecek şekilde yapılmaktadır. Ancak yine de su girmesi durumunda jet capın içinde bulunan çanak aracılığı ile dışarı su tahliyesi gerçekleştirilir. Jet cap şapka sistemi üç bölümden oluşur.

Alt ve üst kısımdan oluşan boğaz bölümü, alt ve üst gövde bölümü, çanak ve su tahliye bölümü olarak bölümler adlandırılmaktadır.